2021-03-23

ریچارد استالمن که معمولا به صورت RMS شناخته می‌شود، مدت طولانی است که نیروی خطرناکی در جامعه نرم‌افزار آزاد بوده است. وی ثابت کرده فردی زن‌ستیز، ضد تراجنسها، و تبعیض دهنده بین افراد سالم و معلول است و این تازه بخشی از دیگر اتهامات جدی از کردار نامناسب اوست. اینچنین عقاید در جوامع تکنولوژی، حقوق دیجیتال و نرم‌افزار آزاد جایی ندارند. به سبب نصب مجدد اخیر او به هیئت مدیره بنیاد نرم‌افزار آزاد (FSF)، ما میخواهیم که تمامی اعضای هیئت مدیره FSF از سمت خود استعفا داده و RMS از تمامی سمت های رهبری برکنار شود.

ما، امضا کنندگان، به لزوم استقلال دیجیتال و نقش مهم کاربر در محافظت از حقوق اساسی انسانی معتقدیم. برای تحقق وعده هایی که آزادی نرم‌افزار ممکن میسازد باید تغییری اساسی در جامعه ایجاد شود. ما به یک حال و آینده‌ای معتقدیم که تکنولوژی همگان را توانمند و نه ذلیل می‌گرداند. ما می‌دانیم که به این مهم دست نمی‌یابیم مگر در دنیایی که تکنولوژی ساخته می‌شود برای احترام به اساسی‌ترین حقوق ما. با اینکه برخی از این عقاید توسط ریچارد م. استالمن رواج داده شده، او نماینده ما نیست. ما اعمال و عقاید وی را تایید نمی‌کنیم. ما رهبری او یا رهبری بنیاد نرم‌افزار آزاد به گونه‌ای که امروز هست را تصدیق نمی‌کنیم.

تا به امروز به اندازه کافی در مورد رفتار و کردار متناقض RMS اغماض شده است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که یک نفر تمام معنای تلاشهای مارا نابود کند. جوامع ما جایی برای افرادی مثل ریچارد م. استالمن ندارد، و ما به رنجش های حاصل از رفتار وی، انتصاب وی به سمت رهبری، و در کل او و ایدئولوژی خطرناک و آسیب رسان او پایانی می‌بخشیم.

ما استعفای تمای اعضای هیئت مدیره بنیاد نرم‌افزار آزاد را خواستاریم. اینها کسانی هستنند که سالهاست RMS را حمایت و پشتیبانی کرده‌اند. آنها با اجازۀ عضویت دوباره وی به هیئت مدیره FSF این را ثابت کرده‌اند. وقت آن شده که RMS از نرم‌افزار آزاد، اصول تکنولوژی، حقوق دیجیتال و جوامع تکنولوژی برای رهبری‌ای که او نمی‌تواند برای ما فراهم کند کناره گیری کند. ما همچنین عزل ریچارد م. استالمن از تمامی سمت های رهبری که شامل پروژۀ GNU نیز می‌شود خواستاریم.

ما به کسانی که قادر به این کار هستند اصرار داریم که حمایت از بنیاد نرم‌افزار آزاد را متوقف سازند. از مشارکت در پروژه های مرتبط به FSF و RMS امتناع کنید. در رویدادهای FSF یا رویدادهایی که RMS و برند تعصب وی را پذیرا هستند، شرکت یا سخنرانی نکنید. ما از مشارکت‌کنندگان در پروژه های نرم‌افزار آزاد درخواست می‌کنیم که در مقابل تنفر و تعصب در پروژه هایشان بایستند. در حالی که این اعمال را انجام می‌دهید، به این جوامع و FSF دلیلش را بگوئید.

ما برخی وقایع عمومی ناشی از رفتار RMS را اینجا شرح داده‌ایم. بعضی از ما حکایات خودمان درباره RMS و تعاملاتی که با او داشتیم را داریم، وقایعی که در رشته ایمیل ها و یا ویدیو ضبط نشده. ما امیدواریم که شما چیزهایی که در این مورد به اشتراک گذاشته شده بخوانید و آسیبی که او به جامعه ما و دیگران زده است بسنجید.